Hvor lang tid vil det ta for mine spill er avgjort?