Jeg er en europeisk statsborger; må jeg betale skatt for gevinsten?